schenken 2023

Belastingvrij schenken aan kinderen in 2023

Door een schenking aan jouw kind of kinderen kan je ze een steuntje in de rug geven. Ook kan door schenken bespaard worden op erfbelasting. In 2023 mag er voor de jaarlijkse schenking belastingvrij € 6.035 worden geschonken. Daarnaast is het mogelijk om eenmalig een veel hoger bedrag belastingvrij te schenken.

Jaarlijkse schenking 2023

In 2023 mag je aan een kind € 6.035 schenken zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dit is een bedrag per kind. Heb je drie kinderen dan kan je aan elk kind maximaal € 6.035 belastingvrij schenken.

Beide ouders worden door de Belastingdienst wel als één schenker gezien. Dus ook al ben je gescheiden. Samen mogen de beide ouders in 2023 de € 6.035 schenken.

Voor deze schenking, die elk jaar mogelijk is, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De schenking moet dan natuurlijk niet hoger zijn dan het grensbedrag. Is de schenking hoger dan moet de ontvanger van de schenking schenkbelasting betalen. Tot € 138.642 gaat het om 10%. Daarboven moet 20% belasting worden afgedragen.

Eenmalige schenking 2023

Het is mogelijk om eenmaal in het leven van jouw kind een hoger bedrag te schenken zonder dat de fiscus een deel opeist. Hoe hoog het bedrag is hangt af van wat het kind met de schenking gaat doen. Er zijn verschillende bedragen voor een vrije besteding, een schenking voor een dure studie en een schenking voor een eigen woning.

Jouw kind mag maar eenmaal in zijn leven gebruik maken van één van deze drie verhoogde vrijstellingen van schenkbelasting. Bedenk daarom voordat je een schenking doet goed of in de toekomst misschien een schenking met een hogere vrijstelling in beeld kan komen.

Schenking vrije besteding 2023

De laagste vrijstelling geldt voor een vrije besteding van de schenking. De schenking mag dan in 2023 maximaal € 28.947 zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat jouw kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Is de partner van jouw kind tussen de 18 en 40 jaar dan is het ook in orde.

Om van de vrijstelling gebruik te maken moet jouw kind aangifte schenkbelasting doen. De aangifte kan via Mijn Belastingdienst. De aangifte schenkbelasting 2023 moet voor 1 maart 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Schenking dure studie 2023

Gaat jouw kind de schenking gebruiken voor een dure studie dan is de vrijstelling van de schenkbelasting hoger. In 2023 mag hiervoor € 60.298 belastingvrij worden geschonken.

Er zijn wel allerlei voorwaarden verbonden aan deze hogere vrijstelling. Het is verstandig om alle voorwaarden te bekijken op de site van de Belastingdienst. We noemen hier de belangrijkste. De studie moet minimaal € 20.000 per jaar kosten, de leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen, een notaris moet de schenking vastleggen in een akte en de kosten van de studie moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Bij een schenking in verband met een dure studie moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dus ook al blijft de schenking onder het grensbedrag en hoeft er geen belasting te worden betaalt.

De aangifte moet worden gedaan door de ontvanger van de schenking en voor 1 maart volgend op het jaar van schenking binnen zijn bij de Belastingdienst. Als je aan het begin van het jaar een schenking ontvangt kan je niet direct aangifte doen. Vanaf maart 2023 is de aangifte schenkbelasting 2023 beschikbaar op Mijn Belastingdienst.

Schenking eigen woning 2023

Tot 2023 was er een aanzienlijk hogere vrijstelling van de schenkbelasting bij aankoop of verbouwing van een eigen woning. Vanaf 1 januari 2023 is de vrijstelling fors verlaagd naar € 28.947. Per 1 januari 2024 wordt deze vrijstelling helemaal afgeschaft. Tot 2023 was de vrijstelling rond de € 100.000. Daarom werd het vaak de jubelton genoemd.

Met de verlaging naar € 28.947 is de vrijstelling gelijk aan die van de vrije besteding. Daarmee is de vrijstelling voor aankoop van een woning voor ouders feitelijk verdwenen. Wel is het zo dat deze vrijstelling niet alleen geldt voor ouders en kinderen maar voor iedereen. Er hoeft dus geen enkele (familie)relatie te bestaan tussen de schenker en ontvanger. Voor deze groep is er dus nog één jaar de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijstelling.

Er worden door de Belastingdienst voorwaarden gesteld aan de besteding van de schenking. In het kort: met de schenking wordt een huis of appartement gekocht of verbouwt waarin de ontvanger zelf woont of gaat wonen, of met het geld wordt zijn of haar eigenwoningschuld afgelost, of een restschuld afgelost van een verkochte eigen woning.

Verder moet voor deze regeling de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Lees voordat je een schenking gaat doen alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Het is verplicht om een aangifte schenkbelasting te doen voor een schenking eigen woning. De ontvanger moet de aangifte doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn voor 1 maart volgend op het jaar van schenking. De aangifte schenkbelasting 2023 moet dus voor 1 maart 2024 binnen zijn bij de Belastingdienst. Het is vanaf maart 2023 mogelijk om de aangifte schenkbelasting via Mijn Belastingen te doen.

Bedragen belastingvrij schenken 2023

Hieronder hebben we alle bedragen die in 2023 belastingvrij mogen worden geschonken aan een kind op een rijtje gezet.

jaarlijkse schenking 2023€ 6.035
eenmalige schenking vrije besteding 2023€ 28.947
eenmalige schenking dure studie 2023€ 60.298
eenmalige schenking eigen woning 2023€ 28.947
belastingvrij schenken aan kinderen 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *