belastingvoordeel door groen sparen en groen beleggen

Belasting besparen door groen sparen of beleggen

Heb je behoorlijk wat geld en wil je belasting besparen dan kan je denken aan groen sparen of groen beleggen. Zo kan je de vermogensrendementsheffing verminderen en je betaalt minder inkomstenbelasting. Bovendien draag je met groen sparen of beleggen bij aan een beter milieu.

Eind van het jaar

Als je groen belegt of spaart betaal je over € 71.514 geen vermogensrendementsheffing, zeg maar vermogensbelasting. Dit is het bedrag dat geldt voor de belastingaangifte over 2024. Voor de belastingaangifte over 2023 die je begin 2024 doet moet je rekening houden met een vrijstelling van € 65.072.

De peildatum is 1 januari. Als je in 2023 besluit om groen te gaan sparen of beleggen dan betaal je dus pas over 2024 minder belasting. Je hebt dan immers op 1 januari 2024 minder vermogen dat onder de vermogensrendementsheffing valt.

Het kan hierdoor aantrekkelijk zijn om pas tegen het einde van 2023 geld te steken in groen sparen of beleggen. Je moet dan wel goed in de gaten houden of je nog wel mee kunt doen. Het is vaak zo dat door de grote belangstelling voor groene beleggingen en groen sparen de fondsen gesloten worden als het einde van het jaar in zicht is. Er zijn dan eenvoudig genoeg niet voldoende groene projecten om te financieren.

Wat levert het op?

Hoeveel belasting je kunt besparen met groen sparen en beleggen hangt af van jouw persoonlijke situatie en hoeveel geld je inlegt. Bij groen sparen heb je recht op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een aanvullende heffingskorting.

Vrijstelling vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing is de belasting die je moet betalen over jouw vermogen. Over een deel van het vermogen hoeft geen belasting te worden betaald. Het maakt voor het bedrag uit of je een fiscale partner hebt of niet.

Het deel van je vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald wordt het heffingsvrije vermogen genoemd. Hieronder zie je vrijstellingen voor de jaren 2019 tot en met 2024. Zoals je ziet is het heffingsvrije vermogen met € 57.000 voor 2024 gelijk aan 2023.

JaarHeffingsvrije vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrije vermogen
met fiscale partner
2024€ 57.000€ 114.000
2023€ 57.000€ 114.000
2022€ 50.650€ 101.300
2021€ 50.000€ 100.000
2020€ 30.846€ 61.692
2019€ 30.360€ 60.720
Vrijstelling vermogensrendementsheffing van 2019 t/m 2024

Door groen te gaan sparen of beleggen verhoog je de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing. Over dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen. Deze extra vrijstellingen voor 2019 tot en met 2025 zie je in de tabel hieronder. Je ziet dat in 2025 de vrijstelling fors omlaag gaat.

JaarVrijstelling groen sparen en beleggen
zonder fiscale partner
Vrijstelling groen sparen en beleggen
met fiscale partner
2025€ 30.000€ 60.000
2024€ 71.514€ 143.028
2023€ 65.072€ 130.144
2022€ 61.215€ 122.430
2021€ 60.429€ 120.858
2020€ 59.477€ 118.954
2019€ 58.540€ 117.080
Vrijstelling vermogensrendementsheffing groen sparen en beleggen 2019 t/m 2025

Voor de bepaling van hoeveel belasting je over jouw vermogen moet betalen gaat de Belastingdienst uit van een fictieve rendementen. Over dit fictief rendement betaal je in 2024 36% belasting.

Er zijn meerdere percentages fictief rendement voor de vermogenscategorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Het fictief rendement voor 2014 van de categorie overige bezittingen, waaronder beleggingen vallen, is nu al bekend. Dit is 6,04%. Voor de banktegoeden, waar spaargeld bij hoort, wordt het fictieve rendement pas na afloop van 2024 bekendgemaakt. Voor de berekening zullen we uitgaan van 2%. We gaan er ook vanuit dat je voor groen sparen spaargeld gebruikt en voor groen beleggen andere beleggingen van de hand doet.

CategorieFictief rendement36% van fictief rendement
sparen2%0,72%
beleggen6,04%2,17%
Belasting over vermogen 2024

Omdat dit wel heel veel cijfers en percentages zijn hieronder een voorbeeld van de besparing op de belasting op jouw vermogen.

Stel je hebt een vermogen van minimaal € 128.514 en geen fiscale partner. Je gaat het maximale bedrag overhevelen van jouw spaarrekening naar groen sparen. Jouw besparing op belasting door groen te gaan sparen is dan als volgt:

0,72% van € 71.514 is € 514,90.

In dezelfde situatie maar dan ga je beleggingen omzetten in groene beleggingen. Dan bespaar je aan belasting:

2,17% van € 71.514 is € 1.551,85.

Extra heffingskorting

De besparing op de vermogensrendementsheffing is echter niet het enige voordeel. Je kunt ook nog aanspraak maken op een extra heffingskorting. Dit is een korting op de belasting die je moet betalen over jouw inkomen in box 1.

De extra heffingskorting wordt berekend over de vrijstelling die je gebruikt in box 3 voor de besparing op de vermogensrendementsheffing. De heffingskorting is 0,7% van de vrijstelling. Als je het maximale bedrag van de vrijstelling groen spaart of belegt dan is de besparing op de inkomstenbelasting in 2024:

0,7% van € 71.514 is € 500,60.

Daarmee komt het totaal voordeel in onze rekenvoorbeelden voor groen sparen uit op € 514,90 plus € 500,60 is € 1.015,50 en voor groen beleggen op € 1.551,85 plus € 500,60 is € 2.052,45.

Rente lager

De rente die de banken bieden op groen sparen is relatief laag. Dit is zeker iets om rekening mee te houden bij jouw afweging om al dan niet groen te gaan sparen. Momenteel bieden de banken voor groen sparen een rente van 1,8% of 1,9%. Op een vrij opneembare spaarrekening is de rente bij sommige Nederlandse banken al hoger. LeasePlan Bank geeft bijvoorbeeld 2,2%. Bij banken in andere Europese landen kan de spaarrente oplopen tot boven de 3%.

Bij groen sparen staat jouw geld één jaar vast. Eigenlijk zou je dus moeten vergelijken met deposito’s voor één jaar. Bij Nederlandse banken kan je voor reguliere deposito’s 3% rente krijgen. Buiten Nederland kan je in Europa tot ver boven de 4% rente krijgen.

Als je groen sparen bij één van de Nederlandse grootbanken hiermee vergelijkt levert groen sparen jouw niets op. Voel jij je beter bij sparen bij een Nederlandse bank dan levert groen sparen je per saldo wel meer op. Het voordeel dat je hebt door de extra heffingskorting (0,7%) en de besparing op de vermogensrendementsheffing (0,72% schatting voor 2024) weegt dan op tegen de lagere rente.

Groen beleggen kan verlies opleveren

Net als andere beleggingsvormen kan ook groen beleggen verlies opleveren. Zo had het ASN Groenprojectenfonds zowel in 2021 als in 2022 een negatief rendement. In 2021 was het met – 1,1% nog relatief beperkt maar in 2022 was het – 10,5%. Het Triodos Groenfonds deed het in 2021 beter met een mager positief rendement van 0,10%. In 2022 ging Triodos echter ook fors in de min met 11,46%.

Kosten groen beleggen

Je moet ook rekening houden met de kosten van het groen beleggen. De aan- en verkoopkosten bij Triodos zijn bijvoorbeeld 0,4%. Daarbovenop komt dan nog jaarlijks 0,48% voor de kosten voor de dienstverlening van beleggen bij Triodos Bank.

De groene beleggingen aanhouden bij een andere bank of broker dan ASN of Triodos zelf kan je behoorlijk wat kosten schelen. Bij de ABN Amro Bank zijn de jaarlijkse kosten bijvoorbeeld 0,20% en de transactiekosten ook 0,20%. ING rekent geen transactiekosten en voor het beheer jaarlijks 0,24%. Je kunt ook kiezen voor beleggen via een broker zoals DeGiro.

Banken met groen sparen

ING, Rabobank en ABN AMRO bieden groen sparen aan of hebben dat aangeboden. Op dit moment kan alleen bij ABN AMRO een nieuwe rekening waarbij groen wordt gespaard met belastingvoordeel worden geopend.

ING

ING biedt groen sparen aan onder de naam Groen Spaardeposito. Helaas is het al vanaf maart 2019 niet meer mogelijk om een ING Groen Spaardeposito te openen. Er zijn volgens ING niet voldoende groene projecten om het geld in te investeren. Het is niet bekend wanneer je weer een ING Groen Spaardeposito kunt openen.

De looptijd van een ING Groen Spaardeposito is vijf jaar. Het minimaal spaarbedrag is € 5.000 en je kunt maximaal € 25.000 sparen bij ING. Wil je voor de volledige vrijstelling gaan dan zul je dus meerdere spaardeposito’s moeten openen.

» ga naar de website van ING Groen Spaardeposito

Rabobank

Rabobank heeft twee producten voor groen sparen: Rabo GroenDeposito en Rabo GroenSparen. Rabo GroenDeposito is op dit moment niet te openen. Rabo GroenSparen is wel beschikbaar. Je moet er wel rekening mee houden dat het van 1 december 2021 tot en met 1 januari 2022 niet mogelijk is om een nieuwe rekening Rabo GroenSparen te openen.

Na één jaar is jouw inleg weer vrij op te nemen bij Rabo GroenSparen. De rente is negatief 0,50%. Behalve de rente die je aan Rabobank moet betalen zijn er verder geen kosten. Wel moet je een betaalrekening bij de Rabobank hebben. Aan zo’n betaalrekening zijn kosten verbonden.

Toen een Rabo GroenDeposito nog af te sluiten was waren de kosten opvallend hoog. De afsluitkosten bedroegen € 50 en de jaarlijks terugkerende beheerkosten € 200. Bovendien was de inleg minimaal €20.000 en maximaal €29.738. De hele vrijstelling is met dit product dus niet te benutten.

» ga naar de website van Rabo GroenSparen

» ga naar de website van Rabo GroenDeposito

ABN AMRO

Tot halverwege 2020 was het mogelijk om groen te sparen bij Moneyou. Ze zijn echter gestopt met alle activiteiten behalve hypotheken. Hierdoor is het niet meer mogelijk om groen te sparen via deze dochter van ABN AMRO.

Het gestorte geld werd ondergebracht bij ABN AMRO Groenbank. Vanaf eind 2021 biedt ABN AMRO zelf groen sparen aan. Het gaat om een Groen Spaar Deposito met een looptijd van één jaar. De rente is negatief 1%. Er worden verder geen kosten in rekening gebracht. Wel is een betaalrekening bij ABN AMRO noodzakelijk.

» ga naar de website van ABN AMRO over groen sparen

Groen beleggen

De twee belangrijkste aanbieders van fiscaal aantrekkelijk groen beleggen zijn ASN Bank en Triodos Bank. Beiden hebben een beleggingsfonds waaraan je niet alleen via deze banken deel kunt nemen maar via iedere broker of andere bank.

Verder zijn er nog twee beleggingsfondsen die in specifieke groene projecten beleggen. Dit zijn het fonds Regionaal Duurzaam van Meewind en het Groenwoningen Fonds van Credit Linked Beheer.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Hierdoor worden projecten gefinancierd op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen.

De fondskosten zijn 1%. In de afgelopen tien jaar was het rendement in een aantal jaren negatief. Het slechtste jaar was 2018 met een negatief rendement van 1,8%. Over 2020 was het rendement plus 1,6%.

ASN Groenprojectenfonds is al vanaf 1 september 2020 tijdelijk gesloten voor aankopen. Het is namelijk zo dat minimaal 70% van het vermogen belegd moet zijn in groenprojecten. Komt het fonds hieronder dan verliest het de status van groene instelling. Door een hoge instroom van nieuwe beleggingen en de aflossing van een groot aantal leningen dreigde het fonds onder die 70% uit te komen.

» ga naar de website van ASN Groenprojectenfonds

Triodos Groenfonds

Het Triodos Groenfonds investeert in duurzame ondernemers. Meer dan 50% van het geld wordt gestoken in duurzame energie. Verder belegt Triodos Groenfonds in de biologische landbouw en duurzaam bouwen.

In het verleden waren de rendementen van Triodos beter dan ASN. Waar ASN in 2018 een negatief rendement scoorde wist Triodos nog een plusje van 0,26% te halen. Over 2020 was het positieve rendement 2,1%. De fondskosten zijn 0,92%.

In tegenstelling tot het fonds van ASN is het Triodos Groenfonds wel geopend voor nieuwe beleggers. Maar let wel op als je in dit fonds wilt beleggen: in het verleden is in een aantal jaren het groenfonds van Triodos tegen het einde van het jaar ook gesloten.

» ga naar de website van Triodos Groenfonds

Meewind Regionaal Duurzaam

Het fonds Regionaal Duurzaam van Meewind richt zich op groene energie. Het gaat daarbij niet alleen om windenergie op land maar ook om geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Vanaf de oprichting in 2013 heeft het fonds elk jaar een positief rendement behaald. In het beste jaar (2013) was het rendement 5,30%. Het slechtste jaar was 2020 met 1,45%. Je moet echter wel rekening houden met relatief hoge kosten. Bij het in- en uitstappen betaal je een vergoeding. De instapvergoeding is 3% en de uitstapvergoeding € 25 per transactie. De jaarlijkse fondskosten zijn 1,7%.

» ga naar de website van Meewind Regionaal Duurzaam

Groenwoningen Fonds

Groenwoningen Fonds belegt in duurzame en energiezuinige huurwoningen in Nederland. Het energielabel van de huurwoningen is altijd A⁺⁺⁺⁺. Op dit moment is het fonds gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

» ga naar de website van Groenwoningen Fonds

Bronnen

Belastingdienst: Belasting betalen over uw vermogen
Belastingdienst: Groene beleggingen
Morningstar: ASN Groenprojectenfonds
Morningstar: Triodos Groenfonds

Nog even dit: in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Dit is geen aanbeveling voor enige actie of transactie. Raadpleeg altijd een deskundige voor jouw persoonlijke omstandigheden.

2 comments

  1. Dank voor dit duidelijke artikel. Kunt u aangeven of het verstandiger is ivm de kosten om bij een broker te beleggen in groenfondsen of rechtstreeks bij het fonds zelf

    1. Via een broker of een grote bank zoals ABN AMRO, Rabobank en ING beleggen in een groenfonds is goedkoper. De kosten liggen bij het rechtstreeks beleggen bij ASN en Triodos hoger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *