belastingvoordeel door groen sparen en groen beleggen

Belasting besparen door groen sparen of beleggen

Heb je behoorlijk wat geld en wil je belasting besparen dan kan je denken aan groen sparen of groen beleggen. Zo kan je de vermogensrendementsheffing verminderen en je betaalt minder inkomstenbelasting. Bovendien draag je met groen sparen of beleggen bij aan een goed milieu.

Eind van het jaar

Als je groen belegt of spaart betaal je over € 57.845 geen vermogensrendementsheffing, zeg maar vermogensbelasting. Dit is het bedrag dat geldt voor de belastingaangifte over 2018. De peildatum is 1 januari. Als je in 2019 besluit om groen te gaan sparen of beleggen dan betaal je dus pas over 2020 minder belasting. Je hebt dan immers op 1 januari 2020 minder vermogen dat onder de vermogensrendementheffing valt.

Het kan hierdoor aantrekkelijk zijn om pas tegen het einde van 2019 geld te steken in groen sparen of beleggen. Je moet dan wel goed in de gaten houden of je nog wel mee kunt doen. Het is vaak zo dat door de grote belangstelling voor groene beleggingen en groen sparen de fondsen gesloten worden als het einde van het jaar in zicht is. Er zijn dan eenvoudig genoeg niet voldoende groene projecten om te financieren.

Wat levert het op?

Hoeveel belasting je kunt besparen met groen sparen en beleggen hangt af van jouw persoonlijke situatie en natuurlijk hoeveel geld je inlegt. Bij groen sparen heb je recht op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een aanvullende heffingskorting.

Korting op belasting op vermogen

De vermogensrendementsheffing is de belasting die je moet betalen over jouw vermogen. Over een deel van het vermogen hoeft geen belasting te worden betaald. Het maakt voor het bedrag uit of je een fiscale partner hebt of niet. Hieronder zie je vrijstellingen voor 2018 en 2019.

Jaar Heffingsvrij vermogen
zonder fiscale partner
Heffingsvrij vermogen
met fiscale partner
2019 € 30.360 € 60.720
2018 € 30.000 € 60.000

Door groen te gaan sparen of beleggen verhoog je de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing. Over dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen. Deze extra vrijstellingen voor 2018 en 2019 zie je in de tabel hieronder.

Jaar Vrijstelling groen sparen en beleggen zonder fiscale partner Vrijstelling groen sparen en beleggen met fiscale partner
2019 € 58.540 € 117.080
2018 € 57.845 € 115.690

Voor de bepaling van hoeveel belasting je over jouw vermogen moet betalen gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement. Over dit fictief rendement betaal je 30 procent belasting. Vanaf 2017 zijn er meerdere percentages fictief rendement. Welk fictief rendement op jouw van toepassing is hangt af van de hoogte van jouw vermogen. Hieronder als voorbeeld de percentages voor 2019.

Schijf Grondslag
sparen en beleggen
Fictief rendement 30% van fictief rendement
1 Tot en met € 71.650 1,935% 0,5805%
2 Vanaf € 71.650 tot en met € 989.736 4,451% 1,3353%
3 Vanaf € 989.736 5,60% 1,68%

Omdat dit wel heel veel cijfers en percentages zijn hieronder een voorbeeld van de besparing op de belasting op jouw vermogen. Stel je hebt een vermogen van € 200.000 op 1 januari 2020 en geen fiscale partner. Jouw besparing door groen te gaan sparen of beleggen voor het maximale bedrag van de vrijstelling is dan als volgt:

1,3353% van € 58.540 is € 781,68

Zo kan je voor jouw specifieke situatie ook het voordeel bij groen sparen of beleggen uitrekenen.

Extra heffingskorting

De besparing op de vermogensrendementsheffing is echter niet het enige voordeel. Je kunt ook nog aanspraak maken op een extra heffingskorting. Dit is een korting op de belasting die je moet betalen over jouw inkomen in box 1.

De extra heffingskorting wordt berekend over de vrijstelling die je gebruikt in box 3 voor de besparing op de vermogensrendementsheffing. De heffingskorting is 0,7% van de vrijstelling. Als je het maximale bedrag van de vrijstelling groen spaart of belegt dan is de besparing op de inkomstenbelasting:

0,7% van € 58.540 is € 409,78

Daarmee komt het totaal voordeel in ons rekenvoorbeeld op € 781,68 plus € 409,78 is € 1.191,46. Voor fiscale partners kan de besparing nog verdubbeld worden naar € 2.382,92.

Rente laag

De rente op een spaarrekening is nu heel laag maar de rente op groen sparen is nog lager. De rente op een groen spaardeposito is 0%. Het voordeel dat je hebt door de extra heffingskorting (0,7%) en de besparing op de vermogensrendementsheffing (0,5805%, 1,3353% of 1,68%) weegt echter ruimschoots op tegen de lagere rente.

Iets waar je rekening mee moet houden is dat je jouw spaargeld voor langere tijd vast moet zetten. Bij ING is de looptijd 5 jaar. Bij tussentijdse opname moet je in de meeste gevallen kosten betalen. Rabobank heeft korte looptijden van 1, 2 of 3 jaar. Hier staat tegenover dat bij de Rabobank alleen € 25.000 ingelegd kan worden en dat er kosten in rekening worden gebracht. De afsluitkosten zijn € 50 en de jaarlijkse beheerkosten € 200.

Groen beleggen kan verlies opleveren

Net als andere beleggingsvormen kan ook groen beleggen verlies opleveren. Zo had het ASN Groenprojectenfonds in 2018 een negatief rendement van 2,30%. Het Triodos Groenfonds deed het stukken beter met in 2018 een positief rendement van 0,26%.

Je moet ook rekening houden met de kosten van het groen beleggen. De aan- en verkoopkosten bij Triodos zijn bijvoorbeeld 0,4%. Daarbovenop komt dan nog jaarlijks 0,48% voor de kosten voor de dienstverlening van beleggen bij Triodos Bank.

De groene beleggingen niet aanhouden bij ASN of Triodos zelf kan je behoorlijk wat kosten schelen. Bij de ABN Amro Bank zijn de jaarlijkse kosten bijvoorbeeld 0,2% en zijn er geen transactiekosten. Je kunt ook kiezen voor beleggen via een broker zoals DeGiro.

Banken met groen sparen

ING, Rabobank en ABN Amro bieden groen sparen aan. ABN Amro bood in 2018 een groen deposito aan via haar dochteronderneming Moneyou.

ING

ING biedt groen sparen aan onder de naam Groen Spaardeposito. De looptijd is vijf jaar. Het minimaal spaarbedrag is € 5.000 en je kunt maximaal € 25.000 sparen bij ING. Wil je voor de volledige vrijstelling gaan dan zul je dus meerdere spaardeposito’s moeten openen.

De vaste rente van ING Groen Spaardeposito is 0%. Je zult het dus volledig moeten hebben van het belastingvoordeel.

» ga naar de website van ING Groen Spaardeposito

Rabobank

Rabo GroenDeposito heet het groen sparen bij de Rabobank. Er kan gekozen worden voor een looptijd van één, twee of drie jaar. De vaste inleg is bij de Rabobank € 25.000.

De kosten zijn bij de Rabobank opvallend hoog en maken het sparen via hun onaantrekkelijk. De afsluitkosten zijn € 50 en de jaarlijks terugkerende beheerkosten € 200. Net als bij ING is de rente 0%. Door de hoge kosten is groen sparen bij de Rabobank ten opzichte van ING alleen aan te bevelen als je jouw geld voor kortere tijd wilt vastzetten. De looptijd is immers een stuk korter dan bij ING.

» ga naar de website van Rabo GroenDeposito

MoneYou

Moneyou is een dochter van ABN Amro Bank. In 2018 heeft Moneyou in november korte tijd groen sparen aangeboden. Na korte tijd was de inleg al weer gesloten omdat het aantal groenprojecten beperkt is.

Het Groen deposito van Moneyou keert 0% rente uit en heeft een looptijd van één jaar. Er waren geen bijkomende kosten. Op de website van Moneyou staat dat het Groen deposito in de loop van 2019 weer beschikbaar is.

Door de lage kosten en relatief korte looptijd is groen sparen bij Moneyou aantrekkelijk. Wel is het zaak om er snel bij te zijn. Waarschijnlijk is het ook in 2019 maar een korte periode mogelijk om in te leggen. Wil je graag meedoen dan is het raadzaam om in de zomer al een spaarrekening te openen bij Moneyou. Zo kan je snel reageren op de openstelling.

» ga naar de website van Moneyou Groen deposito

Groen beleggen

De twee belangrijkste aanbieders van fiscaal aantrekkelijk groen beleggen zijn ASN Bank en Triodos Bank. Beiden hebben een beleggingsfonds waaraan je niet alleen via deze banken deel kunt nemen maar via iedere broker of andere bank.

Verder zijn er nog twee beleggingsfondsen die in specifieke groene projecten beleggen. Dit zijn het fonds Regionaal Duurzaam van Meewind en het Groenwoningen Fonds van Credit Linked Beheer.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Hierdoor worden projecten gefinancierd op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen.

De fondskosten zijn 1%. Het rendement was over de afgelopen jaren negatief (rendement 1 jaar en 3 jaar over de periode tot en met januari 2019). Over 5 jaar was het rendement wel positief.

» ga naar de website van ASN Groenprojectenfonds

Triodos Groenfonds

Het Triodos Groenfonds investeert in duurzame ondernemers. Verreweg het meeste geld wordt gestoken in duurzame energie. Verder belegt Triodos Groenfonds in de biologische landbouw en duurzaam bouwen.

In het verleden waren de rendementen van Triodos beter dan ASN. Zowel het rendement over 1, 3 als 5 jaar was positief. De fondskosten zijn 0,94%.

» ga naar de website van Triodos Groenfonds

Meewind Regionaal Duurzaam

Het fonds Regionaal Duurzaam van Meewind richt zich op groene energie. Het gaat daarbij niet alleen om windenergie op land maar ook om geothermische energie, bio-energie in de vorm van groen gas, warmte-koudeopslag en zonne-energie.

Vanaf de oprichting in 2013 heeft het fonds elk jaar een positief rendement behaald. In het beste jaar (2013) was het rendement 5,30%. Het slechtste jaar was 2015 met 2,40%. Je moet echter wel rekening houden met relatief hoge kosten. Bij het in- en uitstappen betaal je een vergoeding. De instapvergoeding is 3% en de uitstapvergoeding € 25 per transactie. De jaarlijkse fondskosten zijn 2%.

» ga naar de website van Meewind Regionaal Duurzaam

Groenwoningen Fonds

Groenwoningen Fonds belegt in duurzame en energiezuinige huurwoningen in Nederland. Het energielabel van de huurwoningen is altijd A⁺⁺⁺⁺.

» ga naar de website van Groenwoningen Fonds

Bronnen

Belastingdienst: Belasting betalen over uw vermogen
Belastingdienst: Groene beleggingen
Morningstar: ASN Groenprojectenfonds
Morningstar: Triodos Groenfonds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *