maximum dagloon WW-uitkering

Maximaal bedrag WW-uitkering

De hoogte van een WW-uitkering hangt af van het dagloon. Dit dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximum dagloon. Vanaf 1 juli 2020 is het maximum dagloon € 222,78.

Het maximum dagloon

Het dagloon van een WW-uitkering wordt in principe berekend over een jaar. De laatste maand of periode van vier weken wordt echter niet meegenomen in de berekening. Word je bijvoorbeeld werkloos met ingang van 10 augustus 2020 dan wordt het dagloon berekend over de periode 1 juli 2019 tot en met 31 juni 2020 bij een betaling per maand. Al het loon in deze periode wordt dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar). Het resultaat van deze berekening is dan het dagloon.

Is de uitkomst van de berekening hoger dan het maximale dagloon dan wordt het dagloon verlaagd naar dit maximum. Je profiteert wel van het hogere dagloon als je weer inkomsten hebt. Dan worden de inkomsten niet volledig gekort op de WW-uitkering.

De maximale bedragen

Vanaf 1 januari 2020 is het maximum dagloon € 219,28. Met ingang van 1 juli 2020 wordt het maximum dagloon, net als alle andere daglonen van WW-uitkeringen, verhoogd met 1,6%. Hierdoor is het maximum dagloon vanaf 1 juli 2020 € 222,78.

Bij het maximum dagloon hoort een maandloon van € 4.845,47. De eerste twee maanden ontvang je een WW-uitkering van 75% van het maandloon. Daarna is 70% van het maandloon. Hieronder staan alle bedragen op een rijtje en ook de nettobedragen met toepassing van de loonheffingskorting.

Maximum dagloon€ 222,78
Maximum maandloon€ 4.845,47
Bruto maximum uitkering 75%€ 3.634,10
Netto maximum uitkering 75%€ 2.395,68
Bruto maximum uitkering 70%€ 3.391,83
Netto maximum uitkering 70%€ 2.258,00
Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud. UWV heeft het maximum dagloon nog niet gepubliceerd en wil geen netto bedragen aangeven. Wij hebben de bedragen berekend aan de hand van gegevens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst en UWV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *