maximaal bedrag WW-uitkering

Maximaal bedrag WW-uitkering

De hoogte van een WW-uitkering hangt af van het dagloon. Dit dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximum dagloon. Vanaf 1 januari 2022 is het maximum dagloon € 228,76. Na twee maanden werkloosheid is het maximaal bedrag van een WW-uitkering bruto € 3.224,88 en netto € 2.184,88.

Het maximum dagloon

Het dagloon van een WW-uitkering wordt in principe berekend over een jaar. De laatste maand of periode van vier weken wordt echter niet meegenomen in de berekening. Word je bijvoorbeeld werkloos met ingang van 1 mei 2022 dan wordt het dagloon berekend over de periode 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 bij een betaling per maand. Al het loon in deze periode wordt dan bij elkaar opgeteld en gedeeld door 261 (het gemiddeld aantal werkdagen in een jaar). Het resultaat van deze berekening is dan het dagloon.

Is de uitkomst van de berekening hoger dan het maximale dagloon dan wordt het dagloon verlaagd naar dit maximum. Je profiteert wel van het hogere dagloon als je weer inkomsten hebt. Dan worden de inkomsten niet volledig gekort op de WW-uitkering.

De maximale bedragen

Vanaf 1 januari 2022 is het maximum dagloon € 228,76. Het maximum dagloon wordt, net als alle andere daglonen van WW-uitkeringen, tweemaal per jaar verhoogd. Dit is telkens per 1 januari en 1 juli. Per 1 januari 2022 worden de daglonen verhoogd met 1,41%.

Bij het maximum dagloon vanaf 1 januari 2022 hoort een maandloon van € 4.975,53. De eerste twee maanden ontvang je een WW-uitkering van 75% van het maandloon. Daarna is het 70% van het maandloon.

In het maandloon zit ook 8% vakantiegeld. UWV reserveert het vakantiegeld en keert dit dus niet elke maand uit. Het vakantiegeld wordt in mei betaald. Stopt de WW-uitkering eerder dan volgt binnen enkele dagen na de beëindiging het gereserveerde vakantiegeld.

Hieronder staan alle bedragen op een rijtje en ook de netto bedragen met toepassing van de loonheffingskorting.

Maximale WW-uitkering vanaf 1 januari 2022

Maximum dagloon vanaf 1 januari 2022€ 228,76
Maximum maandloon vanaf 1 januari 2022€ 4.975,53
Bruto maximum uitkering 75% (zonder het gereserveerde vakantiegeld)€ 3.455,23
Netto maximum uitkering 75% (zonder het gereserveerde vakantiegeld)€ 2.316,40
Bruto maximum uitkering 70% (zonder het gereserveerde vakantiegeld)€ 3.224,88
Netto maximum uitkering 70% (zonder het gereserveerde vakantiegeld)€ 2.184,88
Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud. UWV heeft het maximum dagloon en maximum maandbedrag vanaf 1 januari 2022 nog niet gepubliceerd en UWV geeft bovendien geen netto bedragen. Het maximum dagloon komt uit de Rekenregels per 1 januari 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De netto bedragen zijn berekend met de bruto-netto tool van Visma/Raet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *