erfbelasting 2022

Erfbelasting in 2022

Ontvang je een erfenis dan moet je in veel gevallen erfbelasting betalen. Deze belasting betaal je over het bedrag van de erfenis dat hoger is dan de vrijstelling. Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt af van je relatie met de overledene. We hebben voor jou de vrijstellingen en tarieven voor 2022 op een rijtje gezet.

Vrijstelling erfbelasting 2022

Is een erfenis hoger dan de vrijstelling dan moet er erfbelasting worden betaald. Als een erfenis meer is dan de vrijstelling dan hoeft over het bedrag van de vrijstelling geen erfbelasting te worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Hieronder vind je de bedragen voor de vrijlating in 2022. De hoogte van de vrijlating is afhankelijk van jouw situatie.

Je bent van de overledene:Vrijstelling erfbelasting 2022
partner€ 680.645
kind met een beperking€ 64.666
ouder€ 51.053
kind, pleegkind, stiefkind of kleinkind € 21.559
andere erfgenaam (bijvoorbeeld achterkleinkind, broer of zus)€ 2.274
vrijstelling erfbelasting 2022

Bij een partner kan het gaan om een echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner. Voor een kind met een beperking gelden een aantal voorwaarden.

Tarieven erfbelasting 2022

Over het bedrag van de erfenis dat boven de vrijstelling uitkomt moet erfbelasting worden betaald. Hoe hoog de belasting is hangt af van de relatie met de persoon die overleden is. Daarnaast geldt voor een erfenis tot € 130.425 (na aftrek van de vrijstelling) een lager tarief dan boven dit bedrag.

Je bent van de overledene:Tarief tot
€ 130.425
Tarief vanaf
€ 130.425
partner, kind, pleegkind of stiefkind10%20%
kleinkind en verdere afstammelingen18%36%
andere erfgenaam (bijvoorbeeld broer, zus of ouders)30%40%
tarieven erfbelasting 2022

Berekenen erfbelasting

Om duidelijk te maken hoe de erfbelasting berekend wordt geven we twee rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeeld: een erfenis van € 250.000 van je ouders

Stel je erft € 250.000 van je ouders. Je vrijstelling is dan € 21.559. Over € 228.441 van de erfenis moet erfbelasting worden betaald.

De belasting wordt dan 10% van € 130.425 plus 20% van € 98.016 (€ 228.441 minus € 130.425). In totaal komt de te betalen erfbelasting uit op € 32.645.

Rekenvoorbeeld: een erfenis van € 50.000 van een tante

Stel je erft € 50.000 van een tante. Je vrijstelling is € 2.274. Dan moet er over € 47.726 erfbelasting worden betaald. Hiervan moet 30% naar de fiscus. Dit is € 14.317.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *