belasting vermogen

Minder mensen gaan belasting over vermogen betalen

Door een verhoging van het heffingsvrije vermogen zullen vanaf 2021 veel minder mensen belasting over hun vermogen gaan betalen. Het kabinet stelt voor om het vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald te verhogen naar € 50.000. Door deze maatregel is voor 900.000 mensen belasting betalen over hun vermogen verleden tijd.

Nu is de eerste € 30.846 vrijgesteld van belasting. Dat gaat dus vanaf 1 januari 2021 € 50.000 worden. Voor partners is de vrijlating nu nog € 61.692. Straks wordt dit € 100.000.

Tarief box 3 omhoog

De vermindering van de belastinginkomsten door het verhogen van het heffingsvrije vermogen moet natuurlijk wel gedekt worden. Daarom gaat het tarief in box 3 waarin het vermogen belast wordt omhoog van 30% naar 31%.

Het omslagpunt ligt bij € 220.000 of € 440.000 voor fiscale partners. Is het vermogen minder dan pakt de wijziging voordelig uit en hoeft er minder belasting te worden betaald. Het gaat hier om ongeveer 1,7 miljoen belastingplichtigen. Bij een vermogen van meer dan € 220.000 of € 440.000 is de wijziging nadelig. Dit gaat op voor circa 400.000 mensen.

Geen gevolgen toeslagen

Het kabinet wil voorkomen dat door de verhoging van het heffingsvrije vermogen veel meer mensen in aanmerking komen voor toeslagen of voor hogere toeslagen.

Voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg is de grondslag sparen en beleggen van belang. Deze grondslag zal bij veel mensen op nul uitkomen of in ieder geval stukken lager. Daarom zal voor de toeslagen en andere inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen ook na 1 januari 2021 worden gerekend met het oude bedrag aan heffingsvrij vermogen.

Groen sparen en beleggen

De regeling voor groen sparen en beleggen blijft bestaan. Wel is het natuurlijk zo dat als het totaal vermogen minder is dan € 50.000 het voor het verminderen van de belasting over het vermogen niet meer interessant is om de groene spaarrekening of belegging aan te houden. Het voordeel van een extra heffingskorting van 0,7% blijft wel voor deze groep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *