vaststellingsovereenkomst WW

Vaststellingsovereenkomst en WW

Komt er een einde aan jouw baan door een vaststellingsovereenkomst dan heb je bijna altijd recht op een WW-uitkering. Spreek je samen met jouw werkgever af om jouw dienstverband te beëindigen dan worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Initiatief werkgever en geen dringende reden

Voor een WW-uitkering is het belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst staat dat het initiatief van de beëindiging is uitgegaan van de werkgever. Ook is het belangrijk dat in de overeenkomst staat dat aan het ontslag geen dringende reden ten grondslag ligt. Zo’n dringende reden is bijvoorbeeld diefstal of fraude.

Staan deze twee zaken niet in de vaststellingsovereenkomst dan kan UWV nader onderzoek gaan doen. De uitkomst kan dan zijn dat je geen WW-uitkering krijgt.

Door opzegtermijn soms niet direct WW

Soms kan de WW-uitkering niet direct na het ontslag ingaan. Dit is zo als de opzegtermijn niet (juist) in acht is genomen. UWV kijkt of bij de beëindiging de wettelijke opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek (BW) is aangehouden. Deze opzegtermijn is bij een dienstverband van minder dan vijf jaar één maand, bij tussen de vijf en tien jaar twee maanden, bij tussen de tien en vijftien jaar drie maanden en bij een dienstverband van vijftien jaar of langer vier maanden.

De opzegtermijn begint te lopen op de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is ondertekend. Meestal moet er tegen het einde van de maand worden opgezegd. Een voorbeeld: je spreekt na achttien jaar werken bij een werkgever af dat jouw dienstverband stopt op 1 oktober 2020. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is op 15 juni 2020. Je kunt dan geen WW-uitkering krijgen per 1 oktober maar pas vanaf 1 november 2020.

UWV kijkt nog wel of er in jouw arbeidsovereenkomst een kortere opzegtermijn is afgesproken. Ook wordt er gekeken of er in de CAO een kortere opzegtermijn staat. Is dat zo dan moet UWV daarvan uitgaan.

Bij tijdelijk contract soms niet direct WW

Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd die voor de einddatum wordt beëindigd kan je soms ook niet direct een WW-uitkering krijgen. Je kan alleen direct een WW-uitkering krijgen als in jouw arbeidsovereenkomst staat dat de overeenkomst tussentijds kan worden opgezegd. Staat dit niet in de arbeidsovereenkomst dan gaat de WW-uitkering pas in op de einddatum van het contract.

Stel je hebt een arbeidsovereenkomst van 1 november 2019 tot 1 november 2020 waarin niet staat dat er tussentijds kan worden opgezegd. Kom je op 28 juli 2020 overeen de arbeidsovereenkomst te beëindigingen per 1 september 2020 dan kan jouw WW-uitkering pas beginnen op 1 november 2020.

Aanvragen WW-uitkering

Vanaf één week voor de laatste dag die betaald wordt door de werkgever kan je een WW-uitkering aanvragen. Dit doe je online via werk.nl.

Als er een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is moet je daar een aantal vragen over beantwoorden. Onder andere de datum van ondertekening moet worden doorgegeven. Aan de hand hiervan kijkt UWV of de opzegtermijn juist is toegepast. Mogelijk wordt er een kopie van de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst opgevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *