schenken kinderen 2020

Schenken aan kinderen 2020

Door een schenking aan jouw kind of kinderen kan je ze een steuntje in de rug geven. Ook kan door schenken bespaard worden op erfbelasting. Elk jaar mag er belastingvrij een bedrag van ruim € 5.000 worden geschonken. Daarnaast is het mogelijk om eenmalig een veel hoger bedrag te schenken.

Jaarlijkse schenking 2020

In 2020 mag je aan een kind € 5.515 schenken zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dit is een bedrag per kind. Bij bijvoorbeeld drie kinderen kan je aan elk kind maximaal € 5.515 belastingvrij schenken.

Beide ouders worden door de Belastingdienst wel als één schenker gezien. Dus ook al ben je gescheiden. Samen mogen de beide ouders in 2020 € 5.515 schenken.

Voor deze schenking die elk jaar mogelijk is, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De schenking moet dan natuurlijk niet hoger zijn dan het grensbedrag. Is de schenking hoger dan moet de ontvanger van de schenking schenkbelasting betalen. Tot € 126.723 gaat het om 10%. Daarboven moet 20% belasting worden afgedragen.

Eenmalige schenking 2020

Het is mogelijk om eenmaal in het leven van jouw kind een hoger bedrag te schenken zonder dat de fiscus een deel opeist. Hoe hoog het bedrag is hangt af van wat het kind met de schenking gaat doen.

De laagste vrijstelling geldt voor een vrije besteding van de schenking. De schenking mag dan in 2020 maximaal € 26.457 zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat jouw kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Is de partner van jouw kind tussen de 18 en 40 jaar dan is het ook in orde.

Schenking dure studie

Gaat jouw kind de schenking gebruiken voor een dure studie dan is de vrijstelling van de schenkbelasting hoger. Voor 2020 is het grensbedrag in dat geval € 55.114.

Er zijn wel allerlei voorwaarden verbonden aan deze hogere vrijstelling. Het is verstandig om alle voorwaarden te bekijken op de site van de Belastingdienst. We noemen hier de belangrijkste. De studie moet minimaal € 20.000 per jaar kosten, de leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen, een notaris moet de schenking vastleggen in een akte en de kosten van de studie moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Bij een schenking in verband met een dure studie moet er wel aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dus ook al blijft de schenking onder het grensbedrag en hoeft er geen belasting te worden betaald. De aangifte moet worden gedaan door de ontvanger van de schenking en voor 1 maart volgend op het jaar van schenking binnen zijn bij de Belastingdienst.

Schenking eigen woning

De vrijstelling voor de schenkbelasting is ook aanzienlijk hoger bij aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze vrijstelling geldt overigens niet alleen voor ouders en kinderen maar voor iedereen. Er hoeft dus geen enkele (familie)relatie te bestaan tussen de schenker en ontvanger.

In 2020 is de vrijstelling bij schenking in verband met een eigen woning € 103.643. Er worden door de Belastingdienst voorwaarden gesteld aan de besteding van de schenking. In het kort: jouw kind koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of lost een restschuld van een verkochte eigen woning af.

Verder moet voor deze regeling het kind ook tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenking hoeft echter niet in één keer te worden gegeven. Het kan bijvoorbeeld ook in twee jaar, zolang jouw kind nog maar geen 40 jaar is bij de laatste schenking. Lees voordat je een schenking gaat doen alle voorwaarden bij de Belastingdienst.

Het is verplicht om een aangifte schenkbelasting te doen voor een schenking eigen woning. Het kind moet de aangifte doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn voor 1 maart volgend op het jaar van schenking. De aangifte schenkbelasting 2019 moet dus voor 1 maart 2020 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Bedragen 2020 en 2019

Hieronder hebben we alle bedragen die belastingvrij mogen worden geschonken op een rijtje gezet. Je ziet de bedragen die gelden voor 2020 en die van 2019.

20202019
jaarlijkse schenking€ 5.515€ 5.428
eenmalige schenking vrije besteding€ 26.457€ 26.040
eenmalige schenking dure studie€ 55.114€ 54.246
eenmalige schenking eigen woning€ 103.643€ 102.010

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *