uitbetaling vakantiegeld 2020

Uitbetaling vakantiegeld 2020

Iedereen die in loondienst werkt heeft recht op vakantiegeld. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei of juni. Het vakantiegeld moet minimaal 8% zijn van het brutosalaris van het afgelopen jaar.

Wettelijk recht op vakantiegeld, vakantietoeslag of vakantiebijslag

Wettelijk is bepaald dat iedereen met een arbeidsovereenkomst recht heeft op vakantiegeld. In de wet wordt gesproken over vakantiebijslag. Soms wordt ook vakantietoeslag gebruikt voor het vakantiegeld. Vakantiegeld, vakantiebijslag of vakantietoeslag het gaat allemaal om hetzelfde.

Als je meer verdient dan drie keer het minimumloon is er wel een mogelijkheid voor de werkgever om geen of minder vakantiegeld te betalen. Dit kan alleen als dat schriftelijk met jouw is overeengekomen. Het minimumloon is vanaf 1 januari 2020 € 1.653,60. Bij een salaris van € 4.960,80 kan dus worden afgezien van de verplichting om vakantiegeld te betalen.

Minimaal 8% vakantiegeld

Het vakantiegeld moet minimaal 8% van het brutosalaris zijn. Vaak gaat het dan over het salaris van het afgelopen jaar, bijvoorbeeld van mei 2019 tot mei 2020. Over andere beloningen, zoals een eindejaarsuitkering en winstuitkering, hoeft geen vakantiegeld betaald te worden.

In de CAO die op jouw van toepassing is of jouw arbeidsovereenkomst kan afgesproken zijn dat je meer dan 8% vakantiegeld ontvangt. Bekijk dus als je zeker wilt zijn van de hoogte van jouw vakantiegeld jouw CAO of arbeidsovereenkomst. Wil je weten hoeveel vakantiegeld je tot nu toe hebt opgebouwd kijk dan op jouw laatste loonstrook. Hier moet bij bijvoorbeeld de cumulatieve gegevens het opgebouwde vakantiegeld staan.

Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in mei uit. Ook zijn er een groot aantal werkgevers die het vakantiegeld in juni betalen. Volgens de wet moet uiterlijk op 30 juni 2020 het vakantiegeld over juni 2019 tot en met mei 2020 zijn uitbetaald. In de CAO of arbeidsovereenkomst kan hier van worden afgeweken. Het vakantiegeld moet wel altijd minimaal één keer per jaar worden uitbetaald.

Er kan ook worden overeengekomen dat het vakantiegeld elke maand wordt betaald. Het moet dan wel zo zijn dat op de loonstrook duidelijk het bedrag aan vakantiegeld staat.

Geen of minder vakantiegeld door coronacrisis

Het kan zijn dat jouw werkgever door de coronacrisis het vakantiegeld in 2020 niet of later wil betalen. Zoals hiervoor aangegeven is vakantiegeld een wettelijk recht. Als jouw werkgever geen vakantiegeld wil betalen mag dat dus niet.

Het is wel mogelijk om in goed overleg te besluiten om het vakantiegeld later of in termijnen te betalen. Dit kan alleen als jij het daar als werknemer mee eens bent. Het is verstandig om de afspraken over de latere betaling van het vakantiegeld schriftelijk vast te leggen.

Maakt jouw werkgever gebruik van de NOW-regeling dan krijgt hij overigens ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld. Bovenop de loonsom krijgt de werkgever een 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Belasting over vakantiegeld 2020

Het vakantiegeld is bruto net iets minder dan een maandsalaris. Toch hou je van het vakantiegeld netto veel minder over dan van jouw normale salaris. Dit komt omdat er meer belasting moet worden betaald over het vakantiegeld. De Belastingdienst noemt het vakantiegeld een bijzondere beloning. In deze tabel van de Belastingdienst zijn de belastingpercentages te vinden.

Wordt de loonheffingskorting toegepast dan moet bij een jaarloon tussen de € 20.712 en € 34.995 41,37% belasting worden betaald. Bij een jaarloon van € 34.995 tot € 68.508 wordt er 49,02% belasting ingehouden op jouw vakantiegeld. Bij zo’n loon krijg je dus maar net iets meer dan de helft van het vakantiegeld echt op jouw bankrekening gestort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *