WOZ-waarde erfbelasting

WOZ-waarde en erfbelasting

Erf je een woning dan moet je misschien erfbelasting betalen. Ligt de erfenis boven het bedrag van de vrijstelling dan is de WOZ-waarde van de woning van belang voor de hoogte van de erfbelasting.

Vrijstelling erfbelasting

Je betaalt alleen erfbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Hoe hoog de vrijstelling is hangt af van de relatie met de overledene. Hieronder staan de vrijstellingen voor 2021.

Relatie met overledeneVrijstelling
echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€ 671.910
kind met een beperking€ 63.836
ouder€ 50.397
kind, pleegkind, stiefkind of kleinkind€ 21.282
andere erfgenaam (bijvoorbeeld broer, zus, achterkleinkind, neef of nicht)€ 2.244
Vrijstelling erfbelasting 2021. Bron: Belastingdienst.

Tarieven erfbelasting

Over de waarde van de erfenis minus de vrijstelling moet erfbelasting worden betaald. Hoe hoog die belasting is hangt weer af van jouw relatie met de overledene. Hier vind je de tarieven voor de erfbelasting in 2021. Bij de waarde erfenis heb je dus de vrijstelling al in mindering gebracht.

Relatie met overledeneWaarde erfenis
€ 0 – € 128.750
Waarde erfenis
€ 128.751 en meer
partner, kind, pleegkind of stiefkind10%20%
kleinkinderen en verdere afstammelingen 18%36%
overige erfgenamen30%40%
Tarieven erfbelasting 2021. Bron: Belastingdienst.

Bezwaar WOZ-waarde als erfgenaam

Maakt een eigen woning deel uit van een erfenis dan moet voor de erfbelasting de waarde van de woning worden bepaald. Hiervoor wordt de WOZ-waarde gebruikt. Gezien de forse tarieven van de erfbelasting kan een lagere WOZ-waarde behoorlijk wat erfbelasting schelen. Het kan daarom als erfgenaam lonen om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken.

Voor de erfbelasting mag je kiezen uit twee WOZ-waarden. Of je kiest voor de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of voor de waarde van het jaar na overlijden. Erf je in 2021 een woning dan kies je voor de WOZ-waarde van 2021 (waardepeildatum 1 januari 2020) of die van 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021). Bij dalende huizenprijzen kan het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor de laatste optie. Blijkt achteraf de waarde van 2022 lager dan kan je de Belastingdienst verzoeken de aanslag erfbelasting te corrigeren. Dit kan ook na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de bezwaartermijn van de WOZ-beschikking 2021 al verstreken is op het moment dat je een erfenis ontvangt. De bewaartermijn is immers zes weken. Bij bijvoorbeeld een overlijden in augustus kan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de oorspronkelijke WOZ-beschikking. Daarom kan op grond van artikel 26 van de wet WOZ een erfgenaam als nieuwe eigenaar van de woning een nieuwe WOZ-beschikking vragen. Dan gaat een nieuwe bezwaartermijn van zes weken lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *