belastingvrij schenken kind 2021

Belastingvrij schenken aan kinderen in 2021

Door een schenking aan jouw kind of kinderen kan je ze een steuntje in de rug geven. Ook kan door schenken bespaard worden op erfbelasting. Elk jaar mag er belastingvrij een bedrag van zo’n € 5.600 worden geschonken. In 2021 is dit bedrag voor één jaar verhoogd naar € 6.604. Daarnaast is het mogelijk om eenmalig een veel hoger bedrag belastingvrij te schenken.

Jaarlijkse schenking 2021

In 2021 mag je aan een kind € 6.604 schenken zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dit is een bedrag per kind. Heb je drie kinderen dan kan je aan elk kind maximaal € 6.604 belastingvrij schenken.

Beide ouders worden door de Belastingdienst wel als één schenker gezien. Dus ook al ben je gescheiden. Samen mogen de beide ouders in 2020 € 6.604 schenken.

Voor deze schenking die elk jaar mogelijk is, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. De schenking moet dan natuurlijk niet hoger zijn dan het grensbedrag. Is de schenking hoger dan moet de ontvanger van de schenking schenkbelasting betalen. Tot € 128.750 gaat het om 10%. Daarboven moet 20% belasting worden afgedragen.

Eenmalige schenking 2021

Het is mogelijk om eenmaal in het leven van jouw kind een hoger bedrag te schenken zonder dat de fiscus een deel opeist. Hoe hoog het bedrag is hangt af van wat het kind met de schenking gaat doen. Er zijn verschillende bedragen voor een vrije besteding, een schenking voor een dure studie en een schenking voor een eigen woning.

Jouw kind mag maar eenmaal in zijn leven gebruik maken van één van deze drie verhoogde vrijstellingen van schenkbelasting. Bedenk daarom voordat je een schenking doet goed of in de toekomst misschien een schenking met een hogere vrijstelling in beeld kan komen.

Schenking vrije besteding 2021

De laagste vrijstelling geldt voor een vrije besteding van de schenking. De schenking mag dan in 2021 maximaal € 26.881 zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat jouw kind tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Is de partner van jouw kind tussen de 18 en 40 jaar dan is het ook in orde.

Om van de vrijstelling gebruik te maken moet jouw kind aangifte schenkbelasting doen. Vanaf maart 2021 is de aangifte schenkbelasting 2021 beschikbaar op Mijn Belastingdienst.

Schenking dure studie 2021

Gaat jouw kind de schenking gebruiken voor een dure studie dan is de vrijstelling van de schenkbelasting hoger. In 2021 mag hiervoor € 55.996 belastingvrij worden geschonken.

Er zijn wel allerlei voorwaarden verbonden aan deze hogere vrijstelling. Het is verstandig om alle voorwaarden te bekijken op de site van de Belastingdienst. We noemen hier de belangrijkste. De studie moet minimaal € 20.000 per jaar kosten, de leeftijd van het kind moet tussen de 18 en 40 jaar liggen, een notaris moet de schenking vastleggen in een akte en de kosten van de studie moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Bij een schenking in verband met een dure studie moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dus ook al blijft de schenking onder het grensbedrag en hoeft er geen belasting te worden betaald.

De aangifte moet worden gedaan door de ontvanger van de schenking en voor 1 maart volgend op het jaar van schenking binnen zijn bij de Belastingdienst. Als je aan het begin van het jaar een schenking ontvangt kan je niet direct aangifte doen. Vanaf maart is de aangifte schenkbelasting 2021 beschikbaar op Mijn Belastingdienst.

Schenking eigen woning 2021

De vrijstelling voor de schenkbelasting is ook aanzienlijk hoger bij aankoop of verbouwing van een eigen woning. Deze vrijstelling geldt overigens niet alleen voor ouders en kinderen maar voor iedereen. Er hoeft dus geen enkele (familie)relatie te bestaan tussen de schenker en ontvanger.

In 2021 is de vrijstelling bij schenking in verband met een eigen woning € 105.302. Er worden door de Belastingdienst voorwaarden gesteld aan de besteding van de schenking. In het kort: jouw kind koopt of verbouwt met de schenking een huis of appartement waarin het zelf woont of gaat wonen, of lost met het geld zijn of haar eigenwoningschuld af, of lost een restschuld van een verkochte eigen woning af.

Verder moet voor deze regeling het kind ook tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De schenking hoeft echter niet in één keer te worden gegeven. Het kan bijvoorbeeld ook in twee jaar, zolang jouw kind nog maar geen 40 jaar is bij de laatste schenking. Lees voordat je een schenking gaat doen alle voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Het is verplicht om een aangifte schenkbelasting te doen voor een schenking eigen woning. Het kind moet de aangifte doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn voor 1 maart volgend op het jaar van schenking. De aangifte schenkbelasting 2021 moet dus voor 1 maart 2022 binnen zijn bij de Belastingdienst. Het is vanaf maart 2021 mogelijk om de aangifte schenkbelasting via Mijn Belastingen te doen.

Bedragen belastingvrij schenken 2021

Hieronder hebben we alle bedragen die in 2021 belastingvrij mogen worden geschonken op een rijtje gezet.

Belastingvrij schenken in 2021
jaarlijkse schenking€ 6.604
eenmalige schenking vrije besteding€ 26.881
eenmalige schenking dure studie€ 55.996
eenmalige schenking eigen woning€ 105.302

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *